onsdag 27 mars 2019

Myggmedel med naturliga oljor istället för syntetiska nervgifter DEET


Är naturliga myggmedel ett verksamt alternativ till syntetiska DEET-sprayer med nervgift?

Aedesmyggan, som bär zikaviruset

Zika och andra myggor, som överför sjukdomar som denguefeber och West Nile-virus (WNV), är inte begränsade till Afrika eller tropiska klimatzoner. 2018 rapporterade EU-medlemsstater som Italien 327 fall av West Nile-viruset, Frankrike elva och Österrike åtta. Tre fall av denguefeber rapporterades i Spanien och sex fall i Frankrike. Världshälsoorganisationen (WHO) varnar resande för riskerna med zikavirus på Madeira. Vissa fall av zika har rapporterats i USA i folkrika stater som Florida och Texas som också är populära resmål för turister.
I nuläget finns det inget vaccin mot zikavirus eller läkemedel för att bota zikavirusinfektioner. USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC varnar resenärer för myggbett. De flesta produkter, som är tillverkade av naturliga växtoljor som t.ex. sitronella, citrongräsolja, cederolja och andra eteriska oljor, har i tester visat att de inte ger ett bra skydd mot gula febermyggan aedes som kan vara en risk i varma klimatzoner. De mest verksamma produkterna mot aedesmyggan, som bär zikaviruset, var medel som innehöll 15 till 30 % DEET, 20 % picardin eller 30 % OLE. För resor till områden som är drabbade av dengue- och zikavirus rekommenderas trots förbehåll i fråga om bieffekter fortfarande syntetiska insektsmedel.
Det syntetiska nervgiftet dietyltoluamid, förkortat DEET, har utvecklats för US-amerikanska armén för krigföring i djungeln. Dietyltoluamid skyddar inte genom att döda insekterna utan förhindrar att de landar på hud eller kläder troligtvis för att de kemiska föreningarna luktar så illa att de flesta insekter undviker kontakt med dessa.


När man betänker hur mycket syntetiska insektsmedel som används av människor som reser till Asien eller till skärgården i Sverige, Finlands sjöar eller Norges fjordar för att semestra, då är ett naturligt alternativ viktigt för den allmänna hälsan och allmänt välbefinnande.


Cinnamonhills Canelle Spray®
Eftersom risken på grund av myggor har ökat, har nya typer av insektsskyddsmedel utvecklats, för att skydda människor mot insektsbett. Medan DEET är ett verksamt insektsmedel som endast har en låg toxicitet och för vilket det inte finns några tillförlitliga belägg för dess cancerogenitet tycker många människor inte om lukten och föreställningen om neurotoxiner (nervgift) på sin egen hud. Hos vissa människor orsakar dessutom de här kemikalierna hudirritationer.
Att inte använda insektsskydd ökar emellertid risken för att insjukna i sjukdomar som myggor överför. Hälsomedvetna konsumenter är intresserade av alternativ till neurotoxiska myggmedel. Av det här skälet utvecklas och testas för tillfället mängder av naturliga insektsmedel.
Många vegetabiliska oljor har provats som insektsskydd men många av dessa naturliga skydd är kortlivade och bara effektiva under cirka två timmar. Eftersom myggmedel spelar en viktig roll för att skydda människor mot sjukdomar som orsakas av insektsbett är det nödvändigt att utvärdera verkningsgraden för dessa medel som är särskilt intressanta för resenärer. Tester som utförts på den entmologiska avdelningen på universitetet i Iowa visar att några av de mest verksamma är naturliga oljor som citrongräs, kanel och citronolja.


Semester vid vatten behöver inte förstöras av insektsbett. Njut av semestern med ett naturligt skydd mot myggor !


Insektsskydd med kanelspray
En grupp med nya insektsskyddsmedel fungerar med hjälp av luften på samma sätt som sitronellaolja i gula ljus. Dessa kemikalier avdunstar vilket ger ett skydd och kallas för ”rumsliga” skyddsmedel eftersom de verkar genom luften. Rumsliga skyddsmedel är framför allt användbara i trädgårdar, hus och på balkonger. En ytterligare grupp med nya föreningar är de klassiska kontaktskyddsmedlen som förhindrar att insekter närmar sig behandlade ytor som hud, kläder eller tält. Men kan naturliga eteriska oljor stoppa insekter effektivt och i så fall hur länge?
Kanelspray är ett naturligt skydd mot myggor
Cinnamonhill, en importör av färsk kanelbark (Cinnamomum cassia), har utvecklat en naturlig myggspray som enligt innehållsförteckningen till 100 % består av rena Ceylon-kanelblad och barkolja samt destillerat kanelvatten”, helt utan ytterligare tillsatser. Lukten av kanelbladsolja verkar naturligt avvisande mot myror och andra stickande insekter. Kanelbladsolja är även bra för huden som insektsskydd medlet appliceras på. I tester har lösningen med naturlig Ceylon-kanelblads- och barkolja i kanelvatten 67 % av den avvisande effekten hos DEET där denna höga verkningsgrad nås utan användning av syntetiska insektsskyddsmedel med neurotoxiner.
De flesta skyddsmedel baserade på vegetabiliska oljor behöver ingen certifiering eftersom de betraktas som ofarliga för människans hälsa. Myggspray baserade på vegetabiliska oljor som Cinnamonhills Canelle Spray® erbjuder i första hand ett verksamt skydd mot insektsbett eftersom de flesta människor i de tempererade zonerna utan zikavirus föredrar dessa i förhållande till neurotoxiner. Kanel används också inom ayurvedisk medicin för att lindra insektsbett och vissa hudproblem. Om myggmedlet först appliceras efter det första myggbettet kan kaneloljan även lindra vid ärr och insektsbett.