måndag 17 oktober 2016

Förbränn bukfett med kanel i maten!


Huvudbeståndsdelen i kanel är en krydda som heter "Cinnamomum cassia". Tack vare en vattenlöslig polyfenolblandning, kallad MHCP, har kanel en positiv verkan. Den används vid behandling av diabetes typ 2 eftersom den fördröjer tarmtömningen efter måltiderna och förbättrar glukosupptaget, vilket reducerar kolesterolnivån och triglycerider.

Cinnamon Cassia
Den metaboliska effekten av kanel har en indirekt effekt på kroppsfettet. Den tilltagande insulinkänsligheten och glukosupptaget kan leda till reducerat kroppsfett, där den största effekten märks på reduceringen av bukfettet. Viktminskningseffekten beror inte direkt på kanelen utan är en indirekt effekt av den reducerade insulinokänsligheten och den lägre mängden kroppsfett.


Färska, kvalitet kanel på nätet: http://iitm.be/cincasia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar